Privacyverklaring Stichting Caecilia Camerata

In deze privacyverklaring leggen wij, Stichting Caecilia Camerata, uit hoe wij persoonsgegevens van deelnemers aan onze projecten en donateurs verwerken. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar om alle wettelijke vereisten te respecteren, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Caecilia Camerata, gevestigd te [adres], is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen verschillende categorie├źn persoonsgegevens van deelnemers aan onze projecten en donateurs. Deze gegevens kunnen onder meer omvatten:

 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Leeftijd, geslacht en andere demografische informatie.
 • Muzikale achtergrond, instrument(en) en muzikale vaardigheden.
 • Betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummer en factuurgegevens.
 • Gegevens over uw interactie met onze website en communicatiekanalen.
 1. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens van deelnemers aan onze projecten en donateurs voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van deelname aan onze projecten, inclusief communicatie met deelnemers en het verstrekken van relevante informatie over repetities, concerten en andere activiteiten.
 • Het afhandelen van betalingen en het verstrekken van toegangskaarten aan deelnemers.
 • Het verstrekken van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en andere gerelateerde evenementen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Het beheren van donaties en het onderhouden van relaties met donateurs, inclusief het verstrekken van updates over onze projecten en activiteiten.
 • Het analyseren en verbeteren van onze website, diensten en communicatie.
 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgrondslagen, waaronder:

 • Uitvoering van een contract: Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met deelnemers aan onze projecten, inclusief het verstrekken van toegangskaarten.
 • Toestemming: Indien vereist, vragen wij uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven.
 • Gerechtvaardigd belang: Wij verwerken persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze activiteiten te promoten en te verbeteren, mits dit geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.
 1. Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw

persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en waar nodig voor de hierboven genoemde doeleinden. Dit kan onder meer inhouden dat wij uw gegevens delen met:

 • Derden die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerkers, IT-serviceproviders en communicatieplatforms.
 • Indien vereist door de wet, regelgeving of een juridisch proces, kunnen wij uw gegevens ook delen met relevante overheidsinstanties of andere derden.
 1. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet. Wij streven ernaar om uw gegevens adequaat te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of wijziging.

 1. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde:

 • Toegang vragen tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren.
 • Verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Uw toestemming intrekken voor verwerkingen waarvoor u eerder toestemming heeft gegeven.
 • Verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, onder bepaalde omstandigheden en indien dit niet in strijd is met andere wettelijke verplichtingen.
 1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

[Contactgegevens Stichting Caecilia Camerata]

We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, aangezien deze van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in onze privacypraktijken weer te geven.

Laatst bijgewerkt: [datum laatste update]