Stichting Caecilia Camerata is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://ceaciliacamerata.nl

caeciliacamerata@gmail.com

KvK: 65657020

Evelien Rozema is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Caecilia Camerata. Ze is te bereiken via caeciliacamerata@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Caecilia Camerata verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je als deel neemt aan onze projecten, of omdat je donateur (ook wel te noemen: vriend van Caecilia Camerata) bent.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • van deelnemers aan onze projecten: muziekinstrument

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via caeciliacamerata@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens van deelnemers aan onze projecten

Stichting Caecilia Camerata verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je uit te nodigen om mee te doen met een project
 • Je te informeren over de reptities en concerten van projecten waaraan je meedoet
 • Het afhandelen van de betaling van je contributie
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven: je te informeren over andere muziekactiviteiten
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven: plaatsen van foto’s waar je herkenbaar op staat op de website en social media
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven: plaatsen van foto’s waar je herkenbaar op staat in programmaboekjes

Deze gegevens worden bewaard zolang je aangeeft uitgernodigd te willen worden om deel te nemen aan onze projecten.

Als je aangegeven hebt niet meer deel te willen nemen aan onze projecten worden je gegevens alleen bewaard in de financiƫle administratie, voor zover en zolang als nodig voor de afhandeling van deze administratie.

Alle andere gegevens worden onmiddellijk verwijderd.

Persoonsgegevens van kopers van toegangskaarten via de website

Stichting Caecilia Camerata verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Adresgegevens om toegangskaarten te versturen
 • Je naam om de betaling af te handelen
 • Je uit te nodigen voor concerten

Persoonsgegevens van donateurs

Stichting Caecilia Camerata verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Adresgegevens om toegangskaarten per post te versturen
 • Adresgegevens en e-mailadres om Je uit te nodigen voor concerten
 • Je naam om de betaling af te handelen

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Caecilia Camerata neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Caecilia Camerata bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Caecilia Camerata verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Een ledenlijst met namen van deelnemers van een project wordt ter beschikking gesteld aan alle deelnemers van dit project, met als doel de communicatie rondom het project te vergemakkelijken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Caecilia Camerata gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Caecilia Camerataen heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar caeciliacamerata@gmail.com

We zullen je na je verzoek persoonlijk benaderen om zeker te weten dat het verzoek door jou is gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Caecilia Camerata wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Caecilia Camerata neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met caeciliacamerata@gmail.com. Stichting Caecilia Camerata heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– Persoonsgegevens worden niet bewaard op publiek toegankelijke computersystemen, zoals webservers.